“Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft

Vraag je af waardoor jij tot leven komt en draag dat bij aan de wereld

Want wat de wereld nodig heeft zijn mensen die ten volle leven en bloeien”

Howard Thurman

Ieder mens heeft in zijn leven vroeg of laat de behoefte om te groeien. Om zich te ontwikkelen en een zinvolle bijdrage te leveren. Om in verbinding te staan met anderen en deel uit te maken van een groter geheel. Werk is daarin een belangrijk element. Een onvervreemdbaar deel van iemands unieke persoonlijkheid.

Met Art of Growing geef ik op eigenzinnige wijze richting aan groei. Op een heldere en gestructureerde manier begeleid ik mensen bij het (her)ontdekken van hun talenten, het aanboren van hun inspiratie, het opruimen van hun interne obstakels en het (opnieuw) bepalen van hun koers.

Innerlijk kompas

Startpunt bij een zoektocht naar betekenisvol werk is het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Bewust keuzes maken die jouw eigen groei ten goede komen. Op die manier vind je een innerlijk kompas dat je begeleidt bij het bewandelen van je eigen pad. Daar is nieuwsgierigheid, moed en inzet voor nodig. Het vraagt om het loslaten van routines, van belemmerende overtuigingen en het openstaan voor nieuwe mogelijkheden.

Hoofd,

hart

en handen

Tijdens de begeleiding van dat proces gebruik ik diverse methoden en technieken, waarbij ik een beroep doe op je denken, je gevoel en jouw daadkracht – met andere woorden: op hoofd, hart en handen. En de verbindingen daartussen. Ik maak regelmatig gebruik van oefeningen waarbij het onderbewuste wordt aangesproken. Waar denken en praten over je vragen vaak kan leiden tot eindeloze afwegingen, zorgen deze oefeningen soms voor een spontaan antwoord. Door doelbewust letterlijk stil te staan of juist te bewegen én te ervaren wat je voelt krijg je informatie die op een dieper niveau aanwezig is. Je ervaart waar er spanning zit, waar je blij van wordt, hoe je jezelf vast zet, waar je voor weg wilt lopen of wanneer je weer ruimte krijgt. Dat helpt je bewust te worden van je gevoelens, je gedachten en de mate waarin je handelen wel of niet klopt met je ‘essentie’, oftewel wie jij in wezen bent.

Kennis maken met Art of Growing in 3 minuten

Loopbaancoaching

Outplacement

Coaching op maat

Teamcoaching

Opdrachtgevers