Als de energie stroomt tussen mensen is er verbinding met grotere doelen.

Het ideale team is veelkleurig en tegelijk in evenwicht. Ieders sterke punten worden zo ingezet dat het totale team er van groeit. Tijdens teamcoaching staat het versterken van ieders bijdrage binnen het team centraal.

Het startpunt daarbij is een heldere diagnose van hoe het nu gaat. Wat maakt het team (g)een team? Wat is het streven? Wat is de historie en welk ‘oud zeer’ leeft er nog? Wat is er nodig om in de toekomst tot een bloeiende samenwerking te komen?

Werkwijze

In het traject staan vertrouwen en veiligheid centraal. Ik werk met verschillende speelse, op maat geselecteerde opdrachten, binnenshuis of outdoor. Door daar samen aan te werken, krijgen medewerkers meer inzicht in elkaars persoonlijkheid. Het wordt duidelijk hoe teamleden zich onderling tot elkaar verhouden en wat daarin belemmerend en motiverend werkt. Ieders valkuilen én kwaliteiten worden belicht. Daardoor ontstaat meer onderling begrip en acceptatie en zelfinzicht.

Het resultaat: elk teamlid voelt zich verantwoordelijk om een eigen, unieke bijdrage te leveren aan de doelstelling van het team. Samen werken wordt dan écht samenwerken!

Na afloop van de teamcoaching:

  • Heb je inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van jouw team;
  • Is er een hecht team ontstaan dat op een speelse en bindende manier geleerd heeft van elkaar;
  • Leveren teamleden vanuit gedeelde verantwoordelijkheid hun unieke bijdrage aan de teamdoelstelling.

Mogelijke thema’s:

  • De teammissie
  • Omgaan met veranderingsprocessen
  • Teamrollen
  • Kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen
  • Essenties van samenwerken

Tijd & Kosten

Teamcoaching start altijd met een intakegesprek met de leidinggevende en enkele teamleden. Op grond daarvan stel ik een heldere ‘diagnose’. Inhoud en vorm van het traject worden in overleg bepaald. De prijs, groepsomvang, duur en locatie zijn daarvan afhankelijk.

Voor een eerste vrijblijvende kennismaking kom ik graag naar je toe!