Liesbet

Liesbet van ‘t Hoff was interim-manager bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toen ze Art of Growing in de arm nam. In die functie richtte ze Bureau Talent op – een loopbaan- en professionaliseringsbureau. Art of Growing deed er loopbaanadvisering, coaching en training.

“Een heel sterk punt van Art of Growing vond ik dat Maria erg goed is met mensen die moeilijk in beweging zijn te krijgen. Mensen die bijvoorbeeld al vijftien jaar dezelfde baan hebben, daar erg ontevreden over zijn maar zich tegelijkertijd wijs hebben gemaakt dat ze niets anders kunnen of mogen. Met die weerstand tegen verandering gaat ze op een lichte manier om, zodat die niet langer een probleem vormt. En vervolgens weet ze mensen zo te inspireren dat ze hun mogelijkheden toch gaan onderzoeken. Ook in het in beweging brengen van groepen is Maria erg goed. Ze is heel vitaal, heel energiek, en dat slaat over op de mensen die ze begeleidt. Bovendien werkt ze heel waardevrij. Ze heeft niet snel een oordeel, vindt niks gek. Daarnaast merk je dat ze een ruime ervaring heeft en over een scala aan technieken beschikt. Ze is scherp, helder, en wijs.”

Jacqueline

Jacqueline, senior projectleider bij het RIVM, werd individueel gecoacht door Art of Growing.

“Ik had en heb een erg drukke baan, en voelde die druk ook heel erg. Als projectleider moet je duidelijk sturing kunnen geven, maar ik voelde niet de ruimte om een pas op de plaats te maken. Daardoor liep ik in feite steeds achter mezelf aan. Het groeide me boven het hoofd, maar ik vond dat ik het zelf moest oplossen. Daarmee nam ik mezelf niet serieus. Maria leerde me dat wel te doen. Een kwaliteit van haar is dat ze heel goed kan spiegelen. Ze zette vraagtekens bij mijn vaste patronen, liet me zien wat ik deed en hoe dat overkomt. Ik had bijvoorbeeld de neiging medewerkers te vragen ‘kun je nog even dit voor me doen?’. Ongewild gaf ik daarmee het signaal af dat het om een klusje van niks ging. Mezelf en anderen serieus nemen, dat stond eigenlijk centraal in het hele traject. Hulp vragen als het nodig is, prioriteiten stellen, leren hoe ik het beste kan werken. Ik ben alles maar een beetje anders gaan doen, tegelijkertijd is het resultaat enorm. Zonder die coaching was ik zeker burn out geraakt. Zelf spiegel ik het gedrag van mijn medewerkers nu ook regelmatig. Bovendien heb ik al meerdere collega’s naar Maria doorverwezen. Eigenlijk zou iedereen eens per maand verplicht een coachinggesprek moeten krijgen.”

Jos

Jos werkte bij een ingenieursbureau, maar heeft nu zijn eigen bedrijf. Een loopbaantraining van vier dagdelen bij Maria van de Ven gaf hem het laatste zetje.

“Ik werkte als projectmanager, maar had het daar niet meer naar mijn zin. Na een aantal detacheringen, was de ontvangst bij terugkomst zacht gezegd koeltjes. Dat knaagde. Toen intern een loopbaan- training werd aangeboden, gaf ik me dan ook meteen op. Ik wilde weten hoe ik uit de impasse kon komen waarin ik was beland. In een groepje met collega’s werkten we onder haar leiding hard aan zelfreflectie en hadden we heftige bijeenkomsten. Maria dwong je na te denken over je eigen situatie. Het gevoel dat ik weg moest bij het bedrijf was heel sterk. Bovendien kwam steeds weer bovendrijven dat het zelfstandig ondernemerschap goed bij mij past. Daar had ik al eerder aan gedacht – naast mijn werk had ik mijn eigen bureau al opgericht, en daar haalde ik veel voldoening uit. De bevestiging door Maria tijdens de training was net wat ik nodig had. Ik wist een sollicitatie om te zetten in een opdracht als zelfstandige. Daarmee was mijn eigen bedrijf een feit. Nu doe ik het projectmanagement van technische automatiseringsprojecten. In alle vrijheid: per project kan ik beslissen of ik het wel of niet ga doen. Ik ben een blijer mens, voel me weer voldaan en heb de touwtjes weer zelf in handen.”

Kathelijn

Kathalijn Schreurs, unitmanager van de afdeling objectvergunningen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, huurde Art of Growing in voor een teamtraining.

“Vanwege een reorganisatie werden drie afdelingen samengevoegd, ieder met hun eigen cultuur. Dat gaf spanningen. We waren een groep, maar nog geen team. Als afdelingshoofd wilde ik graag dat er een teamband werd gesmeed. Art of Growing maakte daarvoor een programma op maat, dat bestond uit drie losse dagen. We besloten dat ik daarbij op de achtergrond zou blijven: het was het groepsproces van de medewerkers. In de training was er veel aandacht voor het verleden. Voor de frustraties die de reorganisatie had veroorzaakt, voor de pijn en de weerstand bij iedereen. Door die eerst op te ruimen ontstond er ruimte om samen iets nieuws op te bouwen. Vervolgens werd er gewerkt aan het omgaan met veranderingen, het (her)waarderen van ieders persoonlijke kwaliteiten en samenwerken. De medewerkers kregen een heel fysiek programma, waarin ze bijvoorbeeld samen torens bouwden. Tussendoor kregen ze huiswerk mee. Ik heb erg prettig samengewerkt met Maria. Heel prettig vond ik dat ze ook nazorg aanbood. Met een strippenkaart konden we eventueel na afloop van de training nog gebruik maken van extra individuele coaching op maat.”