Training persoonlijk Leiderschap

“Gras groeit niet door eraan te trekken maar door de wortels water te geven."

De dagelijkse hectiek, het halen van je targets, grote of kleine veranderingen - stuk voor stuk vragen ze om je aandacht. En leiden je focus af van de basis van leiderschap: mensen faciliteren het beste uit zich zelf te halen. Hen te sturen en motiveren op een manier die authentiek en passend is. In deze training gaan we terug naar die basis en kijken we hoe je daar vorm aan kunt geven. Hoe ben je zelf een inspirerend voorbeeld, voer je motiverende en lastige gesprekken, geef je effectief feedback, creëer je draagvlak voor verandering of breng je jouw advies voor het voetlicht?

Werkwijze

Jij geeft aan waar je de nadruk op wilt leggen. Vervolgens ontwikkelt Art of Growing een persoonlijk trainingsprogramma.

Het belangrijkste kernmerk van de training is dat 'doen' en 'ervaren' wordt afgewisseld met theorie. Theoretische inzichten en praktische toepassingen vloeien steeds organisch in elkaar over. Je oefent intensief met eigen praktijkvoorbeelden, waarbij jouw keuzes en dilemma's steeds het startpunt zijn om te reflecteren en experimenteren. Je versterkt je vaardigheden en deelt jouw dilemma's en inspiratiebronnen met collega's.

Tussen de bijeenkomsten door pas je het geleerde toe binnen je werk. De ervaringen die je opdoet – zowel de successen als de missers – vormen vervolgens de input voor verdere verfijning van je competenties tijdens de terugkombijeenkomst. Dat vergroot de garantie op een succesvolle inbedding in jouw organisatie.

Na afloop van deze trainingen

  • Heb je oog voor de balans tussen mens en bedrijfsresultaat;
  • Heb je een scherp beeld van de effecten van jouw communicatiestijl;
  • Heb je inzicht in jouw eigen persoonlijkheid, jouw kracht én zwaktes;
  • Beschik je over instrumenten en competenties om jouw rol als leider/adviseur ten volle en geïnspireerd uit te voeren.

Tijd & Kosten

De duur van de training hangt af van je wensen. Art of Growing hanteert een dagdeeltarief van € 700, - exclusief BTW.

Voor een eerste, vrijblijvende kennismaking kom ik graag naar je toe!